Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023

 

 
 

Προσωπικά Δεδομένα

 
 
Πολιτική της ART για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 

Η ART δηλώνει ότι καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006).

 

Τι στοιχεία συλλέγουμε, που τα χρησιμοποιούμε και πως τα προστατεύουμε

Καταχωρούμε μόνο εκείνα τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για:

-          την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η ART,

-          την ολοκλήρωση της πώλησης των προϊόντων που διαθέτει και την εξασφάλιση της υποστήριξης και της ολοκληρωμένης λειτουργίας τους.

 

Δεν μεταβιβάζουμε ούτε κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, εκτός αν υποχρεωθούμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα από τρίτους.

 

Ιστοσελίδες της ART

 

Δηλώνουμε ότι οι ιστοσελίδες της ART www.art-cad.gr www.cadware.gr, www.autokenak.gr, και www.autodomisi.gr  δεν διαθέτουν λειτουργίες εξατομίκευσης και επομένως δεν κάνουν χρήση των στοιχείων “cookies” για λόγους αναγνώρισης των δεδομένων του επισκέπτη.

Κατά την λειτουργία των παραπάνω ιστοσελίδων δεν γίνεται καταγραφή των στοιχείων αναγνώρισης του επισκέπτη σε βάση δεδομένων της ART.

 

Προϋποθέσεις για την αποστολή μηνυμάτων προς οποιουσδήποτε αποδέκτες

 

Αν δεν είχαμε προηγούμενη συναλλαγή με τους αποδέκτες, τότε πριν από την αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος θα πρέπει να έχουμε λάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τη συγκατάθεσή τους.

 

Αν είχαμε προηγούμενη συναλλαγή με τους αποδέκτες κατά την οποία έχουμε λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, μπορούμε να απευθύνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα σε αυτούς χωρίς τη συγκατάθεσή τους μόνο όταν αυτά αφορούν στην προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλων παρόμοιων διαφημιστικών σκοπών.

 

Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που απευθύνουμε προς τους αποδέκτες, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μετέπειτα διαγραφής του αποδέκτη από τη λίστα αποδεκτών που διατηρεί η ART (ανάκληση της συγκατάθεσής του).

 

Διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις λίστες της ART

 

Για να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα αποδέκτη θα πρέπει να λάβουμε σχετικό αίτημα το οποίο να προέρχεται από το συγκεκριμένο email του οποίου ζητείται η διαγραφή. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του κατόχου του email και αιτούντος τη διαγραφή.

 

Η διαδικασία διαγραφής θα ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μικρότερο των 15 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών.

 

Τα αιτήματα διαγραφής θα διατηρούνται καταχωρημένα για διάστημα όχι περισσότερο από 6 μήνες από τότε που τα λάβαμε και που σταματήσαμε να στέλνουμε ενημερωτικά μηνύματα στον αποδέκτη.


ART – Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών Ε.Π.Ε.
Πλατεία Βικτωρίας 7
104 34 Αθήνα