Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

 
Προϊόντα:

Ολοκληρωμένο λογισμικό για την αυτόματη δημιουργία σχεδίων και υπομνημάτων του Διαγράμματος Δόμησης.
Λειτουργεί μέσα στο AutoCAD ως Plug-In.
Είναι Ελληνικό προϊόν.
 
Τι είναι το AutoΔόμηση: Είναι ένα πρόγραμμα που εγκαθίσταται μέσα στο AutoCAD και δημιουργεί αυτόματα όλα τα σχέδια του Διαγράμματος Δόμησης, τα υπομνήματα υπολογισμών και τις σχηματικές τομές. Καλύπτει κάθε περίπτωση Δόμησης οποιουδήποτε κτιρίου, εντός ή εκτός σχεδίου.
 
Τι προσφέρει στον μηχανικό: Ο έμπειρος μηχανικός θα εκτιμήσει τον εύκολο και ξεκούραστο τρόπο δουλειάς, τη σιγουριά των ελέγχων και των αποτελεσμάτων αλλά και την ευκολία αλλαγών και διορθώσεων αφού τα πάντα αποθηκεύονται μέσα στο ίδιο το αρχείο dwg χωρίς να φαίνονται και να επηρεάζουν το σχέδιο.
Ο νέος μηχανικός θα βρει στο AutoΔόμηση όλα τα διαδοχικά βήματα που θα τον οδηγήσουν στη σύνταξη και τον έλεγχο του Διαγράμματος Δόμησης.
Το πρόγραμμα καταργεί το calculator και την ανάγκη πράξεων και επαληθεύσεων.
Το AutoΔόμηση περιέχει τον ΝΟΚ. Περιέχει επίσης όλα τα άρθρα του ΓΟΚ κωδικοποιημένα για κάθε κατηγορία ελέγχων.
 
Πόσο αλλάζει το περιβάλλον του AutoCAD: δεν αλλάζει καθόλου το γνωστό περιβάλλον του AutoCAD αλλά ούτε και ο τρόπος λειτουργίας του. Όλες οι εντολές του AutoΔόμηση περιέχονται σε ένα pull down menu που προστίθεται στο τέλος της μπάρας εντολών. Τις εντολές αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε μαζί με τις εντολές του AutoCAD.
 
Πόσο εύκολο είναι: Αν γνωρίζετε ΝΟΚ τότε θα μπορέσετε να δουλέψετε από την πρώτη στιγμή. Αν όχι, τότε το AutoΔόμηση θα σας καθοδηγήσει με βήματα στον τρόπο εφαρμογής του ΝΟΚ. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται βασικές γνώσεις AutoCAD.